Начало » Новини » Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG16RFOP002-1.001-0088-C01 „Внедряване на продуктова иновация в Софийска баница“Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG16RFOP002-1.001-0088-C01 „Внедряване на продуктова иновация в Софийска баница“


05/01/2018

 Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG16RFOP002-1.001-0088-C01 „Внедряване на продуктова иновация в Софийска баница“

Предмет на процедурата: Доставка на оборудване
Прогнозна стойност: 429 430,00 лв. без ДДС
Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 05.01.2018 г. 
Крайна дата за подаване на оферти: 12.01.2018 г.


Можете да свалите документацията към процедурата от ТУК